Kanał Wyżej
Status prawny

Przedszkole nr 273 w Warszawie jest placówką oświatowo- wychowawczą o charakterze publicznym. Organem prowadzącym jest m. st. Warszawa , a organem sprawującym nadzór pedagogiczny Mazowiecki Kurator światy.
                      
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa
 
Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez m.st. Warszawa,  oraz przychody konta dochodów własnych.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Status prawny

Wersja standardowa