Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Status prawny

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Status prawny

Przedszkole nr 273 w Warszawie jest placówką oświatowo- wychowawczą o charakterze publicznym. Organem prowadzącym jest m. st. Warszawa , a organem sprawującym nadzór pedagogiczny Mazowiecki Kurator światy.

                      

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

 

Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez m.st. Warszawa,  oraz przychody konta dochodów własnych.


Wprowadził BZMW/ext.KKalinowska 2011-12-21
Aktualizujący bzmw/ext.rgoliasz 2017-11-09
Zatwierdzający Ostrowska Marzena (Przedszkole nr 273) 2017-11-09
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-11-09
Wersja standardowa