Kanał Wyżej
Schemat organizacyjny
Tresc
W załączniku znajduje się Schemat organizacyjny Przedszkola nr 273
Na podstawie art. 36-39 i 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 poz 2135 ze zm.) oraz na podstawie par. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych ( Dz. U 2004 nr 100, poz. 1024 z późn. zm.) Rozporządzeniam Dyrektora Przedszkola z dnia 23.02.2016r. Wprowadzono w strukturze organizacyjnej Przedszkola Administratora Bezpieczeństwa Informacji w celu stosowania i przestrzegania zasad postępowania w procesach przetwarzania danych osobowych, oraz ochrony interesów osób fizycznych, których dane są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych.  Administrator Bezpieczeństwa Informacji podlega bezpośrednio pod Dyrektora Przedszkola.Zalaczniki
Schemat organizacyjny Przedszkola nr 273
Schemat organizacyjny P273- aktualizacja.doc
Schemat organizacyjny Przedszkola- aktualizacja 01.09.2017r.
Schemat Organizacyjny P273- aktualizacja 25.05.2018r.


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Schemat organizacyjny
Grupy przedszkolne

Wersja standardowa