Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Struktura organizacyjna

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Schemat organizacyjny

Schemat organizacyjny
Treść

W załączniku znajduje się Schemat organizacyjny Przedszkola nr 273

Na podstawie art. 36-39 i 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 poz 2135 ze zm.) oraz na podstawie par. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych ( Dz. U 2004 nr 100, poz. 1024 z późn. zm.) Rozporządzeniam Dyrektora Przedszkola z dnia 23.02.2016r. Wprowadzono w strukturze organizacyjnej Przedszkola Administratora Bezpieczeństwa Informacji w celu stosowania i przestrzegania zasad postępowania w procesach przetwarzania danych osobowych, oraz ochrony interesów osób fizycznych, których dane są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych.  Administrator Bezpieczeństwa Informacji podlega bezpośrednio pod Dyrektora Przedszkola.


Wprowadził Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2012-01-12
Aktualizujący Ostrowska Marzena (Przedszkole nr 273) 2019-05-10
Zatwierdzający Ostrowska Marzena (Przedszkole nr 273) 2019-05-10
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-05-10
Wersja standardowa